nasi partnerzy

Dlaczego NFOŚiGW ukrywa środki na dotacje do domów i budownictwa energooszczędnego?
publikacja z dnia 7.11.2015 r.

Na program dopłat do budownictwa energooszczędnego państwo Polskie po przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przeznaczyło 300 milionów złotych w latach 2013 – 2018. Dopłatą z tego programu objęte są domy w standardzie domów energooszczędnych NF40 i domów spełniających wymogi domu pasywnego NF15. Zadaniem tego programu jest propagowanie i wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym. Możliwe do pozyskania dofinansowanie to 30 000zł dla domów spełniających kryteria zapotrzebowania na ciepło EUco≤40kWh/m2 i 50 000zł dla domów o zapotrzebowaniu na ciepło EUco≤15kWh/m2. Program w założeniu ma za zadanie propagować i promować wdrażanie standardów budownictwa energooszczędnego z godnie z dyrektywami Unii Europejskiej, która mówi, że od roku 2021 wszystkie nowo budowane domy muszą mieć praktycznie zerowe zapotrzebowanie na energię cieplną. Podstawowy cel tego projektu, promowanie rozwiązań  pro oszczędnościowych i pro ekologiczny nie jest w ogóle realizowany.  Przyczyna jest prozaiczna - braku informacji. Najlepiej niech świadczą o tym liczby, w ciągu pierwszej połowy okresu trwania tego programu w latach 2013 do 2015  rozdysponowano 1,2% środków, tak nie ma tu pomyłki 1,2% całego budżetu!!!

BonusDomBud skorzysta z środków Swiss Contribution
publikacja z dnia 5.11.2015 r.

W rozstrzygniętym przetargu na budowę dwóch domów w technologii szkieletowej rozpisanego przez firmę ApiBałt sp. zo.o. korzystającej ze środków wsparcia rozwoju regionalnego jakie oferuje Swiss Contribution. Firma Bonusdombud sp. zo.o. w ogłoszonym przetargu zajęła pierwsze miejsce i będzie budować w Bałtowskiej Szwajcarii dwa drewniane domki, które będą zapleczem noclegowo leczniczym firmy ApiBałt. Środki, które posłużą na realizację w/w przedsięwzięcia pochodzą z programu „Inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych”. Wartość całego programu to 7 131 221 CHF, wkład Szwajcarski to 6 722 265 CHF, pozostałe środki to wkład własny Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Płatność w BTC
publikacja z dnia 03.11.2015 r.

Jesteśmy nowoczesną firmą, zapewniającą najwyższą jakość produktów i usług oferowanych naszym klientom. Śledzimy na bieżąco nowe rozwiązania i technologie . W związku z rosnącą popularnością rozliczeń za pomocą wirtualnej waluty jaką jest Bitcoin, zdecydowaliśmy się dołączyć do grona firm posługujących się tym środkiem płatniczym i udostępnić możliwość płacenia za nasze wyroby i usługi w tej walucie. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą budowlaną, która zdecydowała się na takie udogodnienie.   Copyright © 2016 bonusdombud.pl  webperfection

Oferta specjalna
dla gmin!